ΓΕ_164_1 – teasel

By 4 November 2015 No Comments

Title:

Wooden teasel for cotton carding

ID Number:

ΓΕ_164_1

Collection:

Folklore collection

Category:

Farming - stock-farming tools and utensils

Excibit/Name:

Teasel

Dimensions:

Dimensions: 28 x 117 x 36 cm

Chronology:

Second half of 20th century

Publication:

-

Τίτλος:

Wooden teasel for cotton carding

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_164_1

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Farming - stock-farming tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Teasel

Διαστάσεις:

Dimensions: 28 x 117 x 36 cm

Χρονολογία:

Second half of 20th century

Δημοσίευση:

-