ΓΕ_159 – ironing iron

By 12 November 2015 No Comments

Title:

Charcoal steamboat-shaped ironing iron.

ID Number:

ΓΕ_159

Collection:

Folklore collection

Category:

Wool processing and sewing tools and utensils

Excibit/Name:

Ironing Iron

Dimensions:

Dimensions: 21 x 20 x 9.5 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Charcoal steamboat-shaped ironing iron.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_159

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Wool processing and sewing tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Ironing Iron

Διαστάσεις:

Dimensions: 21 x 20 x 9.5 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-