ΓΕ_153 – cask (voutselaki)

By 12 November 2015 No Comments

Title:

Cask - water container (voutselaki) with metal plates and decoration.

ID Number:

ΓΕ_153

Collection:

Folklore Collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Cask (voutselaki)

Dimensions:

Dimensions: 16 x 29.5 cm Diameter: 13 cm

Chronology:

1955

Publication:

-

Τίτλος:

Cask - water container (voutselaki) with metal plates and decoration.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_153

Συλλογή:

Folklore Collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Cask (voutselaki)

Διαστάσεις:

Dimensions: 16 x 29.5 cm Diameter: 13 cm

Χρονολογία:

1955

Δημοσίευση:

-