ΓΕ_1203 – barrel

By 4 November 2015 No Comments

Title:

Wooden wine barrel with metal plates and faucet

ID Number:

ΓΕ_1203

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Barrel

Dimensions:

Dimensions: 90 cm Diameter: 60 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Wooden wine barrel with metal plates and faucet

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1203

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Barrel

Διαστάσεις:

Dimensions: 90 cm Diameter: 60 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-