ΓΕ_1035 – cross – candle stand

By 9 November 2015 No Comments

Title:

Brass cross - candle stand.

ID Number:

ΓΕ_1035

Collection:

Byzantine metal items

Category:

Crosses / crucifixes

Excibit/Name:

Cross - Candle Stand

Dimensions:

Dimensions: 43 x 14 cm Diameter: 12 cm

Chronology:

6th century

Publication:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 96, pic. 97, cat. No. 157

Zappeion Megaron, Athens, “Byzantini Techni, Techni Evropaiki” (Byzantine Art, European Art), Ministry of Presidency of the Government: Antiquities Department

Τίτλος:

Brass cross - candle stand.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1035

Συλλογή:

Byzantine metal items

Κατηγορία:

Crosses / crucifixes

Έκθεμα / Όνομα:

Cross - Candle Stand

Διαστάσεις:

Dimensions: 43 x 14 cm Diameter: 12 cm

Χρονολογία:

6th century

Δημοσίευση:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 96, pic. 97, cat. No. 157

Zappeion Megaron, Athens, “Byzantini Techni, Techni Evropaiki” (Byzantine Art, European Art), Ministry of Presidency of the Government: Antiquities Department