ΓΕ_1028 – lamp stand

By 6 November 2015 No Comments

Title:

Brass lamp stand.

ID Number:

ΓΕ_1028

Collection:

Byzantine metal items

Category:

Oil lamps and chandeliers

Excibit/Name:

Lamp Stand

Dimensions:

Dimensions: 17 cm Diameter: 12 cm

Chronology:

Mid-20th century

Publication:

-

Τίτλος:

Brass lamp stand.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1028

Συλλογή:

Byzantine metal items

Κατηγορία:

Oil lamps and chandeliers

Έκθεμα / Όνομα:

Lamp Stand

Διαστάσεις:

Dimensions: 17 cm Diameter: 12 cm

Χρονολογία:

Mid-20th century

Δημοσίευση:

-