ΓΕ_1004α,β – icon

By 3 November 2015 No Comments

Title:

Diptych with Panagia Odigitria and St. Athanasius

ID Number:

ΓΕ_1004α,β

Collection:

Icons

Category:

19th - 20th century icons

Excibit/Name:

Icon

Dimensions:

Dimensions: 14.5 x 21.9 x 1.3 cm

Chronology:

19th century

Publication:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 112, pic. 112, cat. No. 56

Τίτλος:

Diptych with Panagia Odigitria and St. Athanasius

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1004α,β

Συλλογή:

Icons

Κατηγορία:

19th - 20th century icons

Έκθεμα / Όνομα:

Icon

Διαστάσεις:

Dimensions: 14.5 x 21.9 x 1.3 cm

Χρονολογία:

19th century

Δημοσίευση:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 112, pic. 112, cat. No. 56