ΓΕ_1003 – Icon

By 3 November 2015 No Comments

Title:

Bust of Saint Nicholas

ID Number:

ΓΕ_1003

Collection:

Icons

Category:

Post-Byzantine icons

Excibit/Name:

Icon

Dimensions:

Dimensions: 17.5 x 15 cm

Chronology:

Early 17th century

Publication:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 28, pic. 29, cat. No. 5

Τίτλος:

Bust of Saint Nicholas

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1003

Συλλογή:

Icons

Κατηγορία:

Post-Byzantine icons

Έκθεμα / Όνομα:

Icon

Διαστάσεις:

Dimensions: 17.5 x 15 cm

Χρονολογία:

Early 17th century

Δημοσίευση:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 28, pic. 29, cat. No. 5