Τα δυο αδέλφια

By 20 February 2024 No Comments

Τίτλος:

Τα δυο αδέλφια

Πρόσωπο στην φωτογραφία:

Ευδοκία και Μιχάλης Μπίσας

Ημερομηνία λήψης:

25η Μαρτίου 1985

Τοποθεσία:

Φωτογραφείο Φωτο-Λουξ Μαυρογιώργος

Περιγραφή:

Τα δυο αδέλφια ντυμένα με τα σουλιώτικα.

Προσωπική Ιστορία:

Αυτή τη μέρα της 25η ς Μαρτίου, μετά την παρέλαση, οι γονείς συνήθιζαν να πηγαίνουν τα παιδιά τους για μια αναμνηστική φωτογραφία καθώς δεν είχαν οι ίδιοι φωτογραφική μηχανή. Σε αντίθεση με την τωρινή εποχή, που τραβάμε πολλές φωτογραφίες αλλά δεν έχουμε καμία αφού υπάρχουν στις συσκευές και όχι εκτυπωμένες.

Δημοσιεύτηκε από:

Βασιλική Μπίσα, Γιώργος Πανάγιος

Title:

Τα δυο αδέλφια

Person in the photograph:

Ευδοκία και Μιχάλης Μπίσας

Date:

25η Μαρτίου 1985

Location:

Φωτογραφείο Φωτο-Λουξ Μαυρογιώργος

Description:

Τα δυο αδέλφια ντυμένα με τα σουλιώτικα.

personal story / memory:

Αυτή τη μέρα της 25η ς Μαρτίου, μετά την παρέλαση, οι γονείς συνήθιζαν να πηγαίνουν τα παιδιά τους για μια αναμνηστική φωτογραφία καθώς δεν είχαν οι ίδιοι φωτογραφική μηχανή. Σε αντίθεση με την τωρινή εποχή, που τραβάμε πολλές φωτογραφίες αλλά δεν έχουμε καμία αφού υπάρχουν στις συσκευές και όχι εκτυπωμένες.

Uploaded by:

Βασιλική Μπίσα, Γιώργος Πανάγιος