Οι μηχανές σε δράση

By 25 May 2021 No Comments

Τίτλος:

Οι μηχανές σε δράση

Πρόσωπο στην φωτογραφία:

Γρηγόρης και Γεωργία Ζαρκάδη

Ημερομηνία λήψης:

Δεκαετία 1980

Τοποθεσία:

Λαναρείο Ζαρκάδη (κοντά στο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου)

Περιγραφή:

Οι μηχανές γεμάτες πρώτη ύλη, μαλλί, για να το επεξεργαστούν και να το κάνουν νήμα. Οι υπεύθυνοι επί ποδός για την εργασία.

Προσωπική Ιστορία:

Σε μεγάλα σακιά έφερναν το μαλλί οι γυναίκες με το όνομα γραμμένο για να μην μπερδευτούν με άλλα. Οι ιδιοκτήτες έπρεπε να είναι προσεκτικοί. Μερικές φορές οι μηχανές χαλούσαν και η παραγωγή καθυστερούσε. Αφού το έπαιρναν οι νοικοκυρές από το λαναρείο, ακολουθούσε η επόμενη εργασία ώσπου να γίνει υφαντό ή ύφασμα. Πάντως βοηθούσαν όλοι, μικροί και μεγάλοι.

Δημοσιεύτηκε από:

Βασιλική

Title:

Οι μηχανές σε δράση

Person in the photograph:

Γρηγόρης και Γεωργία Ζαρκάδη

Date:

Δεκαετία 1980

Location:

Λαναρείο Ζαρκάδη (κοντά στο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου)

Description:

Οι μηχανές γεμάτες πρώτη ύλη, μαλλί, για να το επεξεργαστούν και να το κάνουν νήμα. Οι υπεύθυνοι επί ποδός για την εργασία.

personal story / memory:

Σε μεγάλα σακιά έφερναν το μαλλί οι γυναίκες με το όνομα γραμμένο για να μην μπερδευτούν με άλλα. Οι ιδιοκτήτες έπρεπε να είναι προσεκτικοί. Μερικές φορές οι μηχανές χαλούσαν και η παραγωγή καθυστερούσε. Αφού το έπαιρναν οι νοικοκυρές από το λαναρείο, ακολουθούσε η επόμενη εργασία ώσπου να γίνει υφαντό ή ύφασμα. Πάντως βοηθούσαν όλοι, μικροί και μεγάλοι.

Uploaded by:

Βασιλική