Νύφη με πεθερά

By 4 May 2017 No Comments

Τίτλος:

Νύφη με πεθερά

Πρόσωπο στην φωτογραφία:

Αιμιλία Τόδη, Ελευθερία Τόδη

Ημερομηνία λήψης:

Δεκαετία 1970

Τοποθεσία:

Στο Λα Φάγκου

Περιγραφή:

Μετσοβίτισσες ανεβαίνουν φορτωμένες με τα ψώνια από το μπακάλικο που είχαν πάει.

Προσωπική Ιστορία:

Η νύφη με την πεθερά ζούσαμε στο ίδιο σπίτι. Οι άνδρες έλειπαν και είχαμε την ευθύνη όλου του νοικοκυριού και της οικογένειας.

Δημοσιεύτηκε από:

Μαρία

Title:

Νύφη με πεθερά

Person in the photograph:

Αιμιλία Τόδη, Ελευθερία Τόδη

Date:

Δεκαετία 1970

Location:

Στο Λα Φάγκου

Description:

Μετσοβίτισσες ανεβαίνουν φορτωμένες με τα ψώνια από το μπακάλικο που είχαν πάει.

personal story / memory:

Η νύφη με την πεθερά ζούσαμε στο ίδιο σπίτι. Οι άνδρες έλειπαν και είχαμε την ευθύνη όλου του νοικοκυριού και της οικογένειας.

Uploaded by:

Μαρία