Με το χαμόγελο στα χείλη

By 24 October 2023 No Comments

Τίτλος:

Με το χαμόγελο στα χείλη

Πρόσωπο στην φωτογραφία:

Βασιλική Μπίσα, Θεόδωρος Μπίσας, Ζωή Μπίσα, Νικόλαος Μπίσας, Γιαννάκης Σταυράκης

Ημερομηνία λήψης:

Δεκαετία 1950

Τοποθεσία:

Στην αυλή του Μπίσα [Καλντάρα]

Περιγραφή:

Νεαρή μετσοβίτισσα ντυμένη Σουλιώτισσα, φωτογραφίζεται μετά την παρέλαση της 25η Μαρτίου

Προσωπική Ιστορία:

Η χαρά είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά μας αφού μας δόθηκε η ευκαιρία να πάρουμε μέρος στη σχολική παρέλαση. Παρά το λιτό τρόπο ζωής μας, αισθανόμασταν αυτάρκεις και χαιρόμασταν την κάθε στιγμή.

Δημοσιεύτηκε από:

Βασιλική Μπίσα, Γιώργος Πανάγιος

Title:

Με το χαμόγελο στα χείλη

Person in the photograph:

Βασιλική Μπίσα, Θεόδωρος Μπίσας, Ζωή Μπίσα, Νικόλαος Μπίσας, Γιαννάκης Σταυράκης

Date:

Δεκαετία 1950

Location:

Στην αυλή του Μπίσα [Καλντάρα]

Description:

Νεαρή μετσοβίτισσα ντυμένη Σουλιώτισσα, φωτογραφίζεται μετά την παρέλαση της 25η Μαρτίου

personal story / memory:

Η χαρά είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά μας αφού μας δόθηκε η ευκαιρία να πάρουμε μέρος στη σχολική παρέλαση. Παρά το λιτό τρόπο ζωής μας, αισθανόμασταν αυτάρκεις και χαιρόμασταν την κάθε στιγμή.

Uploaded by:

Βασιλική Μπίσα, Γιώργος Πανάγιος