Κόβοντας ξύλα

By 7 October 2019 No Comments

Τίτλος:

Κόβοντας ξύλα

Πρόσωπο στην φωτογραφία:

Νίκος Κωστάκης

Ημερομηνία λήψης:

1944

Τοποθεσία:

Στο δάσος του Μετσόβου

Περιγραφή:

Με το τσεκούρι στο χέρι και τα ρούχα της δουλειάς, 14χρονος Μετσοβίτης κόβει ξύλα για τον χειμώνα.

Προσωπική Ιστορία:

Μικρά παιδιά πήγαιναν στο δάσος για να κόψουν ξύλα, να τα μεταφέρουν έτσι ώστε να ήταν έτοιμοι για το χειμώνα που ήταν βαρύς και κρύος. Βοηθούσαν τους γονείς χωρίς καμία σκέψη για αντιρρήσεις ή άρνηση. Άλλα χρόνια και καταστάσεις.

Δημοσιεύτηκε από:

Βασιλική

Title:

Κόβοντας ξύλα

Person in the photograph:

Νίκος Κωστάκης

Date:

1944

Location:

Στο δάσος του Μετσόβου

Description:

Με το τσεκούρι στο χέρι και τα ρούχα της δουλειάς, 14χρονος Μετσοβίτης κόβει ξύλα για τον χειμώνα.

personal story / memory:

Μικρά παιδιά πήγαιναν στο δάσος για να κόψουν ξύλα, να τα μεταφέρουν έτσι ώστε να ήταν έτοιμοι για το χειμώνα που ήταν βαρύς και κρύος. Βοηθούσαν τους γονείς χωρίς καμία σκέψη για αντιρρήσεις ή άρνηση. Άλλα χρόνια και καταστάσεις.

Uploaded by:

Βασιλική