Επίσκεψη της βασιλικής οικογένειας

By 4 March 2019 No Comments

Τίτλος:

Επίσκεψη της βασιλικής οικογένειας

Πρόσωπο στην φωτογραφία:

Βασιλιάς Παύλος, Βασίλισσα Φρειδερίκη, η κόρη τους Σοφία, Αλέξης Μπίσας, Δημήτριος Τσουρέκας, Διονύσια (Ντίτσω) Χρόνη, Ιωάννης Πανάγιος, Δημήτριος Τόδης, Ματίνα Μπούμπα, Ρήνα Μπούμπα, Πανωραία Σιούτα, ΣταυρούλαΜπούμπα, Πόπη Μαυρογιώργου, Αφέντω Κίσκα, Λουίζα Πλατάρη, Λουίζα Τρίχα, Σοφία Βαένη, Γούλης Γκίκας, Χαράλαμπος Τσομπίκος, Μπακόλας Μπούμπας και πολλοί άλλοι Μετσοβίτες και Μετσοβίτισσες.

Ημερομηνία λήψης:

1951

Τοποθεσία:

Γκούρα

Περιγραφή:

Επίσκεψη του βασιλιά στο Μέτσοβο μετά από πρόσκληση του Ευάγγελου Αβέρωφ, καλεσμένο και όλο το χωριό.

Προσωπική Ιστορία:

Ουάου!!!Ο βασιλιάς στο Μέτσοβο. Μεγάλη τιμή για τον τόπο μας. Θυμάμαι σαν τώρα την ανυπομονησία και τη χαρά που είχαμε όταν ακούσαμε πως θα έρθει. Αφήσαμε τις δουλειές για λίγο, φορέσαμε τα καλά μας και βγήκαμε να τον υποδεχτούμε. Τα παλικάρια μας πάνω στα άλογα πήγαν να τους προϋπαντήσουν, στο δρόμο προς τον Προφήτη Ηλία. Φαινόταν απλός και καλοσυνάτος.
Περασμένα μεγαλεία!!! Αχ, πού είναι οι άνθρωποι, πού είναι τα χρόνια;!

Δημοσιεύτηκε από:

Παρασκευή

Title:

Επίσκεψη της βασιλικής οικογένειας

Person in the photograph:

Βασιλιάς Παύλος, Βασίλισσα Φρειδερίκη, η κόρη τους Σοφία, Αλέξης Μπίσας, Δημήτριος Τσουρέκας, Διονύσια (Ντίτσω) Χρόνη, Ιωάννης Πανάγιος, Δημήτριος Τόδης, Ματίνα Μπούμπα, Ρήνα Μπούμπα, Πανωραία Σιούτα, ΣταυρούλαΜπούμπα, Πόπη Μαυρογιώργου, Αφέντω Κίσκα, Λουίζα Πλατάρη, Λουίζα Τρίχα, Σοφία Βαένη, Γούλης Γκίκας, Χαράλαμπος Τσομπίκος, Μπακόλας Μπούμπας και πολλοί άλλοι Μετσοβίτες και Μετσοβίτισσες.

Date:

1951

Location:

Γκούρα

Description:

Επίσκεψη του βασιλιά στο Μέτσοβο μετά από πρόσκληση του Ευάγγελου Αβέρωφ, καλεσμένο και όλο το χωριό.

personal story / memory:

Ουάου!!!Ο βασιλιάς στο Μέτσοβο. Μεγάλη τιμή για τον τόπο μας. Θυμάμαι σαν τώρα την ανυπομονησία και τη χαρά που είχαμε όταν ακούσαμε πως θα έρθει. Αφήσαμε τις δουλειές για λίγο, φορέσαμε τα καλά μας και βγήκαμε να τον υποδεχτούμε. Τα παλικάρια μας πάνω στα άλογα πήγαν να τους προϋπαντήσουν, στο δρόμο προς τον Προφήτη Ηλία. Φαινόταν απλός και καλοσυνάτος.
Περασμένα μεγαλεία!!! Αχ, πού είναι οι άνθρωποι, πού είναι τα χρόνια;!

Uploaded by:

Παρασκευή