ΓΕ_988 – εικόνα

By 5 November 2015 No Comments

Title:

Bizonal icon with Virgin and Child (Panagia Vrefokratousa) and saints. [Donated by Evi Mela, 2010]

ID Number:

ΓΕ_988

Collection:

Icons

Category:

19th - 20th century icons

Excibit/Name:

Icon

Dimensions:

Dimensions: 32 x 23.5 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Bizonal icon with Virgin and Child (Panagia Vrefokratousa) and saints. [Donated by Evi Mela, 2010]

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_988

Συλλογή:

Icons

Κατηγορία:

19th - 20th century icons

Έκθεμα / Όνομα:

Icon

Διαστάσεις:

Dimensions: 32 x 23.5 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-