ΓΕ_819 – Icon

By 5 November 2015 No Comments

Title:

Christ Pantocrator

ID Number:

ΓΕ_819

Collection:

Icons

Category:

Post-Byzantine icons

Excibit/Name:

Icon

Dimensions:

Dimensions: 16 x 13 cm

Chronology:

Early 18th century

Publication:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 75, pic. 75, cat. No. 32

Τίτλος:

Christ Pantocrator

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_819

Συλλογή:

Icons

Κατηγορία:

Post-Byzantine icons

Έκθεμα / Όνομα:

Icon

Διαστάσεις:

Dimensions: 16 x 13 cm

Χρονολογία:

Early 18th century

Δημοσίευση:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 75, pic. 75, cat. No. 32