ΓΕ_497 – bronze mortar

By 11 November 2015 No Comments

Title:

Bronze cast mortar with engraved decoration (havani)

ID Number:

ΓΕ_497

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Bronze mortar

Dimensions:

Dimensions: 12 cm Diameter: 9 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Bronze cast mortar with engraved decoration (havani)

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_497

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Bronze mortar

Διαστάσεις:

Dimensions: 12 cm Diameter: 9 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-