ΓΕ_380 – small cauldron

By 12 November 2015 No Comments

Title:

Bronze cauldron with carved floral decoration

ID Number:

ΓΕ_380

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Small cauldron

Dimensions:

Dimensions: 25 cm Diameter: 28 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Bronze cauldron with carved floral decoration

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_380

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Small cauldron

Διαστάσεις:

Dimensions: 25 cm Diameter: 28 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-