ΓΕ_37 – saddle-bag

By 16 November 2015 No Comments

Title:

Saddle-bag made of wool and leather, with rich multi-colored decoration

ID Number:

ΓΕ_37

Collection:

Folklore collection

Category:

Personal use items

Excibit/Name:

Saddle-bag

Dimensions:

-

Chronology:

Early 20th century

Publication:

-

Τίτλος:

Saddle-bag made of wool and leather, with rich multi-colored decoration

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_37

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Personal use items

Έκθεμα / Όνομα:

Saddle-bag

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

Early 20th century

Δημοσίευση:

-