ΓΕ_325 – painting with names

By 13 November 2015 No Comments

Title:

Panel with names of Metsovo benefactors. Metsovo Embellishment Association.

ID Number:

ΓΕ_325

Collection:

Folklore collection

Category:

Decorative items - photographs

Excibit/Name:

Painting with names

Dimensions:

Dimensions: 30 x 14 cm

Chronology:

Mid-20th century

Publication:

-

Τίτλος:

Panel with names of Metsovo benefactors. Metsovo Embellishment Association.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_325

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Decorative items - photographs

Έκθεμα / Όνομα:

Painting with names

Διαστάσεις:

Dimensions: 30 x 14 cm

Χρονολογία:

Mid-20th century

Δημοσίευση:

-