ΓΕ_1214 – suspended oil lamp

By 4 November 2015 No Comments

Title:

Square suspended iron oil lamp with transparent glasses and chain.

ID Number:

ΓΕ_1214

Collection:

Folklore collection

Category:

Lighting items

Excibit/Name:

Suspended oil lamp

Dimensions:

Dimensions: 70 x 7.5 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Square suspended iron oil lamp with transparent glasses and chain.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1214

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Lighting items

Έκθεμα / Όνομα:

Suspended oil lamp

Διαστάσεις:

Dimensions: 70 x 7.5 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-