ΓΕ_881 – coffee pot

By 5 November 2015 No Comments

Title:

Brass coffee pot with carved floral decoration and long handle

ID Number:

ΓΕ_881

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Coffee pot

Dimensions:

Dimensions: 9.5 x 18.5 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Brass coffee pot with carved floral decoration and long handle

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_881

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Coffee pot

Διαστάσεις:

Dimensions: 9.5 x 18.5 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-