ΓΕ_729 – sweet container

By 6 November 2015 No Comments

Title:

Silver container for sweets with lid and nine hanging teaspoons

ID Number:

ΓΕ_729

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Sweet container

Dimensions:

Dimensions: 19 cm Diameter: 12 cm

Chronology:

Mid-20th century

Publication:

-

Τίτλος:

Silver container for sweets with lid and nine hanging teaspoons

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_729

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Sweet container

Διαστάσεις:

Dimensions: 19 cm Diameter: 12 cm

Χρονολογία:

Mid-20th century

Δημοσίευση:

-