ΓΕ_1158 – cigarette case with speech draft

By 9 November 2015 No Comments

Title:

Speech draft for the pre-election rally on Rhodes island, Nov. 2, 1977

ID Number:

ΓΕ_1158

Collection:

E. Averof-Tossizzas' items

Category:

Personal use items

Excibit/Name:

Cigarette case with speech draft

Dimensions:

Dimensions: 34 x 27 cm

Chronology:

1977

Publication:

-

Τίτλος:

Speech draft for the pre-election rally on Rhodes island, Nov. 2, 1977

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1158

Συλλογή:

E. Averof-Tossizzas' items

Κατηγορία:

Personal use items

Έκθεμα / Όνομα:

Cigarette case with speech draft

Διαστάσεις:

Dimensions: 34 x 27 cm

Χρονολογία:

1977

Δημοσίευση:

-